Bewuster leven, bewuster worden, bewust(er) zijn, bewust bewegen

Bewust aanwezig zijn

Het ontwikkelen van je bewustzijn gaat over bewuster leven, bewust aanwezig zijn op verschillende niveaus.

In het e-boek De 7 van bewuster leven ga ik dieper in op het fysieke, gedragsmatige, emotionele, relationele, mentale, energetische en spirituele bewustzijn. Een korte kennismaking:

  • Lichamelijk: hoe is je contact met je lichaam? Voel je spanning of heb je pijn? Hoe gegrond ben je? Zorg je goed voor jezelf?
  • Emotioneel: wat is het verhaal van je emoties, wat vertellen je jou? Kun je ze voelen en onderscheiden? Mogen ze er zijn?
  • Gedragsmatig: ben je je bewust van jouw gedrag, naar jezelf en naar anderen? Je kunt bepaalde overtuigingen hebben, maar gedraag je je er ook naar?
  • Relationeel: als jij je ontwikkelt, is het niet vanzelfsprekend dat de mensen om je heen zich ook ontwikkelen of op eenzelfde manier als jij zich ontwikkelen. Vriendschappen en relaties kunnen veranderen, soms zelfs eindigen. Hoe is de relatie met jezelf?
  • Mentaal: ben je je bewust hoe jouw gedachten je welzijn en gezondheid beïnvloeden? Kun je je innerlijke stem horen?
  • Energetisch: “Alles is energie", en "Energie volgt aandacht”. Hoe ga je om met jouw energie? Waar geef je energie aan en waaraan niet? Ken je jouw energielekken? Waar krijg je energie van, wat inspireert jou?
  • Spiritueel: Welke zingevingsvragen heb je? Ben je in contact met je passie, je levensdoel? Kun je accepteren wat er is? Heb je innerlijke rust?

Als holistisch coach werk ik, afhankelijk van jouw vraag/behoefte, op al deze niveaus. Ze zijn met elkaar verbonden: ontwikkel je je op het ene niveau dan heeft het ook z'n weerslag op andere niveaus.

Interesse om hier meer over te weten? Neem dan contact met me op.


Interessant artikel over persoonlijkheid en de ziel/zielsbewustzijn.

De Wijsheid Van De Ziel Januari 2015
PDF – 106,1 KB 33 downloads